Naši nástrojaři jsou odborníky na lisovací nástroje produkující jednotlivé části karoserie vozu. Podmínky při produkci výlisků se vzhledem k mechanickým i fyzikálním vlivům často mění a vzhledem k těmto okolnostem je třeba nářadí upravovat a přizpůsobovat tak, aby se maximálně zamezilo zmetkovitosti ve výrobě.

V první fázi výroby dochází ke kompletaci nástroje z dílčích komponentů. V následném kroku se nástroj ručně upravuje po strojním opracování – kamenuje, leští, brousí, upravují se řezy, vymezují vůle, pasují klínové jednotky, kontroluje funkčnost nástroje a dochází k přípravě na produkci dílů. Nástrojaři běžně komunikují s konstruktéry a technology.

V oddělení Plánování a Kvality poskytujeme projektové služby v  jednotlivých oblastech výrobních technologií jako jsou lisování, svařování, montáž, automatizace, dopravníková technika. Zabýváme se i plánováním staveb a infrastruktury a ochranou životního prostředí.

Naši projektanti řídí každý projekt tak, aby efektivně dorazil do svého cíle. Kvalitáři provádějí řízené kontroly produktů, vyhodnocují rizika a kvalitu dílů a navrhují případná opatření směrem k dodavateli.

Oddělení Zkoušek agregátů se zabývá provozem a zajištěním funkčních a dlouhodobých zkoušek motorů a převodovek na brzdových stanovištích.
Tyto činnosti zahrnují zástavbu motorů a převodovek na brzdová stanoviště, jejich oživení, aplikaci měřících čidel a provozní servis.
V této oblasti spolupracujeme především s naším klíčovým zákazníkem Škoda Auto a.s.

V rámci oddělení Jízdních zkoušek zajišťujeme pro zákazníky služby týkající se zkušebních vozů a provádíme dlouhodobé jízdní zkoušky.

Náplní práce zkušebních jezdců je zejména řízení vozů, sledování činnosti palubních systémů, měřící a záznamové techniky ve vozidle, hodnocení stavu vozidla, reporting závad a provádění funkčních zkoušek celého vozu a jejich komponent.